Da vas ob bilanci ne bo bolela glava.

KNJIGOVODSKE IN RAČUNOVODSKE STORITVE

Pester izbor storitev

 • Celovite računovodske in knjigovodske storitve.
 • Davčno svetovanje.
 • Poslovno svetovanje.
 • Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, preoblikovanju, pripojitvi ter razdelitvi podjetja.
 • Kadrovsko svetovanje (prijave, odjave pogodbe, delovna dovoljenja).
 • Možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost izvajanja računovodstva na sedežu stranke.
 • Možnost elektronskega poslovanja. (uporabljamo svoj lastne program)
 • Možnost elektronskega bančništva (plačevanje in izdajanje računov prek vseh bančnih programov).
 • Ostale visoko kvalitetne storitve s področja računovodstva, knjigovodstva ter davčnega svetovanja.

Obseg naših storitev

 •  kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige
 • analitično evidenco saldakontov
 • spremljanje terjatev in obveznosti z izpisi odprtih postavk
 • analitično spremljanje prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih
 • obračun obresti
 • vodenje knjige izdanih in prejetih faktur za potrebe DDV
 • obračun davka na dodano vrednost
 • seznam, amortizacijo in prevrednotenje osnovnih sredstev
 • izdelavo letnih računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, davčna bilanca)
 • izdelavo medletnih bilanc
 • vodenje blagajne
 • obračun plač in drugih prejemkov delavcev
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev
 • izdelavo poročil za Banko Slovenije
 • izdelavo poročila o plačah zaposlenih ZPIZ-u
 • materialno – blagovni obračun
 • izdelavo statistike finančnih računov
 • vodenje plačilnega prometa, predlogi kompenzacij, cesij, asignacij
 • obračun obresti
 • pripravo dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 • kontaktiranje z davčnimi organi
 • svetovanje pri vaši organizaciji poslovanja
 • druge svetovalne storitve, povezane z vašimi poslovnimi odločitvami

Zakaj izbrati naše storitve

 • Zanesljivost in ažurnost,
 • dolgoletne izkušnje,
 • strokovnost,
 • prilagodljivost individualnim potrebam stranke,
 • zadovoljstvo strank,
 • 100% individualna obravnava
 • maksimalno posvečanje strankam.