Programske rešitve za celovito upravljanje poslovanja ADOPTIS.

RAZVOJ

Lasten razvoj, nam omogoča hitro prilagajanje aplikacije spremembam v zakonodaji, hkrati pa smo odprti za nove zahteve uporabnikov v posameznih podjetjih.

SODELOVANJE

Skozi leta dela s trgovskimi podjetji smo spoznali poslovne procese in tako z lastnim razvojem ponujamo celovito informacijsko rešitev.